Kvalificerade till Klubbmästerskapet.

Följande hundar är kvalificerade till Klubbkampen där tre hundar går vidare till Sydsvenska SM-Uttagningen.

Rödmyrabackens Allie, Fallaskogens Yana, Drevertassens Bella, Lingvallens Enoc och Ticka.

Reserver i första hand.

Nosa Nosa, Ovanskogens Fixa ochHallstaforsens LiljaVII.