Viktigt OBS.

Styrelsen har idag 20200608 tagit beslut om att inte genomföra årets Skedhultsutställning p.g.a. pågående pandemi. Vi har en dispensansökan inne hos skk om att få starta på tre drevprov utan utställning, proven stamboksförds dock inte förrän utställning på dessa hundar gjorts. Årets dreverstämma kommer att på skk:s direktiv bli digital. Vi utgår från att drevprov kommer att genomföras i vanlig omfattning, dock utan samåkning. Vi jobbar vidare med NM i december men vet inte säkert hur det blir med mästerskap överhuvud taget. Vidare får vi försöka med telefonmöten för styrelsen eftersom man inte får träffas mer än 10 personer och utomhus. Vi har bara att rätta oss efter skk:s direktiv. Ta hand om er och var rädda om varandra.