Viktigt OBS.

SKK har 20200327 tagit beslut om att ALLA evenemang för skk:s klubbar ställs in till 20200531 men kan förlängas. För vår del innebär det till att börja med att Skillingarydsutställningen ställs in. Vidare får vi försöka med telefonmöten för styrelsen eftersom man inte får träffas mer än 10 personer och utomhus. Vi har bara att rätta oss efter skk:s direktiv. Ta hand om er och var rädda om varandra.