Månadens hund januari 2021.

Månadens hund i januari blev Biabys Yassa med ägare Leif Borefur. Grattis till er båda.