Unghundsprov 20211026.

Ni som vill delta i unghundsprovet 20211026 måste anmäla er hund senast 20210926 för att få deltaga på detta prov. Ni anmäler er hund i DREVERDATA men kontakta gärna kommissarien så vi säkert får med anmälan. Vad som gäller för att få deltaga på detta prov kan ni läsa på Svenska Dreverklubbens hemsida under mästerskap-unghundsprov.