Unghundsprovet 20221228.

Ni som vill starta i unghundsprovet 20221228 måste komma med er anmälan senast 20221130. Ni anmäler er på dreverdata under unghundsprov 2, decemberprovet.