Inlägg av bo

Drevprov.

Klubben arrangerar Drevprov under tiden 20191001-20200215. 20200201-20200215 endast RR-hundar. För att få önskad provdag är det viktigt att anmäla i så god tid som möjligt så att våra kommissarier kan ordna domare. Anmälan gör ni på anmälningssidan som ligger under Drevprov på hemsidan eller till Roger Johansson på tel. nr. 0708665370.

Nationella unghundsprovet.

Nya premisser för det nationella unghundsprovet. DS beslutade att provet skulle genomföras på två olika datum för att alla drevrar ska kunna deltaga då vi har helt olika förutsättningar i vårt avlånga land. Startdatum blir 26/10 och 28/12. Hund får starta på ett av valfritt startdatum. Sista anmälningsdag är 26/9 respektive 25/11. Fullständiga regler kommer […]

Viltspår.

Nu är viltspårsäsongen i full gång, anmäl edra hundar till viltspårsprov. Bra om kommissarierna och domarna får in anmälningar i god tid.

Kvalificerade till Klubbmästerskapet.

Följande hundar är kvalificerade till Klubbkampen där tre hundar går vidare till Sydsvenska SM-Uttagningen. Rödmyrabackens Allie, Fallaskogens Yana, Drevertassens Bella, Lingvallens Enoc och Ticka. Reserver i första hand. Nosa Nosa, Ovanskogens Fixa ochHallstaforsens LiljaVII.