Inlägg av bo

Dispens drevprov.

Vi har nu fått dispens från skk att hund som ej är utställd får starta på tre drevprov under provsäsongen 2020-2021 med reservationen att prov efter 24 månaders ålder inte stambokförs förrän hunden är utställd med lägst sufficient resultat. För hund under 24 månader gäller som tidigare att man får starta på ett drevprov och […]

Resultat-Årsboken.

Nu ligger dokumentet för januariproven, som saknas i årets bok, under protokoll. Det är i samma format som i boken. Ska gå att skriva ut och lägga in i sin bok.

Viktigt OBS.

Styrelsen har idag 20200608 tagit beslut om att inte genomföra årets Skedhultsutställning p.g.a. pågående pandemi. Vi har en dispensansökan inne hos skk om att få starta på tre drevprov utan utställning, proven stamboksförds dock inte förrän utställning på dessa hundar gjorts. Årets dreverstämma kommer att på skk:s direktiv bli digital. Vi utgår från att drevprov […]

Viltspår.

Klubben arrangerar viltspår hela året förutom när det är snö. Välkommen med din anmälan till vår kommissarie Magnus Grahn 070-8187102 eller biträdande kommissarie Erland Persson 076-0460985.

Uttagna hundar till klubbmästerskapet 2020.

Följande hundar är uttagna till klubbmästerskapet 2020. Ährskes DR III Tindra Ovandskogens Fia Drever Tassens Bella River Race Bianca Drever Tassens Bianca Reserver i första hand i följande turordning. Ovandskogens Fixa Nattslagets Pink Coloradogårdens Birro Tostareds Bojan Simbackens Viktor