Inlägg av bo

Medlemsavgiften

Som ni sett på inbetalningsavin har vi nu gett uppdraget att sköta medlemshanteringen till SKK. Det innebär att vi får en uppdaterad digitaliserad medlemshantering på adresser bl.a. Höjningen från 350 kr till 400 kr beslutades på Dreverstämman 2019. Stort tack till Lena Lindström som gjort detta för hand under många år. Mer info om detta […]

Drevprov.

Klubben arrangerar Drevprov under tiden 20191001-20200215. 20200201-20200215 endast RR-hundar. För att få önskad provdag är det viktigt att anmäla i så god tid som möjligt så att våra kommissarier kan ordna domare. Anmälan gör ni på anmälningssidan som ligger under Drevprov på hemsidan eller till Roger Johansson på tel. nr. 073-8465370 alternativt till Lars Karlsson […]