Regler för uttagning till Klubbmästerskapet och underlag för vandringspriser

På svenska dreverklubbens hemsida hittar du som utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår drevprovsverksamhet. Ett drevprovs genomförande beskrivs här (svenskadreverklubben.se) & hur man anmäler sig till drevprov beskrivs här (svenskadreverklubben.se). Nedan finner du dokument som är specifika för Jönköpings dreverklubbs drevprovsverksamhet.