Månadens Hund.

Grattis till månadens hund oktober 2020 Brunaboskogens Inez.…

Resultat klubbmästerskap 20201113.

Poäng och placering enligt följande. River Race Bianca.…

Anmälan Drevprov.

Hej alla drevervänner och välkomna till den vår som de svaga…

Så här är gången vid regelrevidering.

Regelrevidering

Dispens drevprov.

Vi har nu fått dispens från skk att hund som ej är utställd…

Viltspår.

Klubben arrangerar viltspår hela året förutom när det är…