Dreverstämman 2024.

Dreverstämman 2024 är den 18/5. Klubben söker intresserade medlemmar som vill åka till DS som delegater. Har någon intresse för det så kontakta någon i styrelsen.