Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Nu finns verksamhetsberättelse för 2022. under fliken Klubben-Mötesprotokoll. Verksamhetsplan för 2023 finns under fliken aktiviteter. Läs igenom inför årsmötet.